Hva skjer?

Januar 2018

UTSETTES! Ny dato kommer. Samling for fagforeninger berørt av kommunereform - fagforeningsstruktur

Trondheim og eller Steinkjer

Regionstyremøte

Quality Grand hotell, Steinkjer

Februar 2018

Fane 2 tema: Tillitsverv og Tillitsforum

Trondheim

Styremøte i Yrkesseksjon helse og sosial

St.Olavs Hospital, Trondheim

Fane 2 tema: Tillitsverv og Tillitsforum

Steinkjer

Styremøte i Pensjonistutvalget

Fagforbundet Stjørdal sine lokaler

Styremøte i Ungdomsutvalget

Regionkontoret, Trondheim

Samling Område 4 - Fosen

Fosen Fjordhotell, Åfjord

Møte med AU og forbundsregion Møre og Romdal og Trøndelag

Samling Område 7 - Namsos

Ullvaren Kafe

Samling Område 5 - Verdal

Verdal Hotell

Regionstyremøte

Steinkjer

Fane 2 kurs for nye brukere

Trondheim

Samling Område 9 - Nærøy

Bakkalandet Hotell AS

Samling Område 8 - Heia

Mars 2018

Fane 2 - Trekklistebehandling for nye brukere

Trondheim

Styremøte i Yrkesseksjon helse og sosial

Stjørdal

Samling Område 5 - Stjørdal

Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal

Fane 2 kurs for nye brukere

Steinkjer

Opplæring i streikeberedskap

Trondheim

Fane 2 - Trekklistebehandling for nye brukere

Steinkjer

Fase 2 - uke 1 (kurs 1)

Samling Område 1 - Støren

Samling Område 2 - Orkdal

Samling Område 6 - Trondheim

Opplæring i streikeberedskap

Steinkjer

Regionstyremøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

April 2018

Styremøte i Ungdomsutvalget

Trondheim

Fase 2 - uke 2 (kurs 1)

Temakurs ung

Fane 2 - Trekklistebehandling Steinkjer

Steinkjer

Styremøte i Pensjonistutvalget

Styremøte i Yrkesseksjon helse og sosial

Malvik

Pensjonistkonferanse

Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal

Fane 2 - Trekklistebehandling Trondheim

Trondheim

Fagdag for kontor og administrasjon - Den nye personvernforordningen

ikke oppgitt

Fase 2 - uke 1 (kurs 2)

Mai 2018

Samling for ledere og hovedtillitsvalgte

Styremøte i Pensjonistutvalget

Regionstyremøte

Frøya

Styremøte i Pensjonistutvalget

Konferanse pensjonistutvalget Trøndelag og Møre og Romsdal

Juni 2018

Styremøte i Yrkesseksjon helse og sosial

Bjugn

Styremøte i Ungdomsutvalget

Steinkjer

Fane 2 - tema: restanser og etterfakturering

Steinkjer

Fane 2 - tema: restanser og etterfakturering

Trondheim

Sommerkonferansen ungdom

August 2018

Fase 2 - uke 2 (kurs 2)

September 2018

Styremøte i Yrkesseksjon helse og sosial

Oslo

Styremøte i Pensjonistutvalget

Styremøte i Ungdomsutvalget

Trondheim

Regionstyremøte

Leka

Samling for ledere og hovedtillitsvalgte

Oktober 2018

Fase 2 - uke 1 (kurs 3)

Styremøte i Pensjonistutvalget

Uføre- og pensjonistkonferanse

Regionstyremøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

November 2018

Ungdomskurs - felles med LO

Styremøte i Ungdomsutvalget

Stjørdal

Fase 2 - uke 2 (kurs 3)

Samling for ledere og hovedtillitsvalgte

Desember 2018

Regionstyremøte